Chúng tôi yêu việc

"Mang yêu thương đi khắp muôn phương"

Giúp chúng tôi giữ lại phép màu trong cuộc sống bằng những đóng góp nhỏ bé. Không quan trọng giá trị bao nhiêu, điều tử tế nằm ở tấm lòng.

6,844,654,086đ

Đã được ủng hộ

1 +
Lượt ủng hộ

1 +
Dự án

Những dự án đang kêu gọi

10 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 1.070.000
35.67%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 946.333
3.94%
Mục Tiêu: 24.000.000
10 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 5.576.333
23.33%
Mục Tiêu: 23.900.000
10 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 49.280.000
22.92%
Mục Tiêu: 215.000.000
Đã kêu gọi được: 8.735.000
58.23%
Mục Tiêu: 15.000.000

Về chúng tôi

Với sứ mệnh: "Mang yêu thương đi khắp muôn phương."

Dieutute.com tự hào là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm đến với những hoàn cảnh thực tế cần được giúp đỡ. Bấm nút bên dưới để cùng chúng tôi giúp các hoàn cảnh khó khăn. Người thực – việc thực, số liệu thực.

Cùng gieo hạt hào phóng

Nhanh chóng

Cùng một thông điệp được lan tỏa nhanh chóng đến với những nhà hảo tâm, mạnh thường quân.

Minh bạch

Mọi thông tin về chiến dịch được bảo trợ bởi Quỹ Xã Hội Từ Thiện Hành Trình Xanh.

Dễ dàng

Gây quỹ dễ dàng với nền tảng công nghệ hóa, bạn có thể bắt đầu chiến dịch lan tỏa lòng tốt tại bất kỳ đâu.

“Chúng tôi luôn tin rằng, lòng trắc ẩn luôn nằm bên trong mỗi con người, hãy cùng chúng tôi giúp đỡ thế giới từ những hành động nhỏ nhất, ...”

Phùng Quốc Hùng

Bạn biết ai đó cần sự giúp đỡ?

Hãy bấm nút bên dưới để bắt đầu chiến dịch gây quỹ của bạn một cách nhanh chóng, minh bạch, rõ ràng.

Những dự án đã hoàn thành gần đây

0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.030.888
100.06%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.320.000
110.67%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.070.000
102.33%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.250.888
100.50%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.084.000
102.80%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 21.290.000
106.45%
Mục Tiêu: 20.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 5.000.000
35.71%
Mục Tiêu: 14.000.000

Tự hào đồng hành cùng