Chính sách quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với nền tảng gây quỹ thiện nguyện Điều Tử Tế:  Chương trình “MANG ĐIỀU TỬ TẾ ĐI KHẮP MUÔN NƠI” https://dieutute.com được bảo trợ bởi Quỹ xã hội Từ Thiện Hành Trình Xanh, gọi chung là “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Nền tảng này cung cấp cho người dùng và khách truy cập (“bạn” và “của bạn”) các dịch vụ quyên góp và gây quỹ … không giới hạn ở việc hiển thị thông tin về Tổ chức từ thiện và Chiến dịch (như được định nghĩa bên dưới), chấp nhận đóng góp tiền và các dịch vụ liên quan khác (“Dịch vụ”) .

Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) mô tả và điều chỉnh cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin được thu thập trong khuôn khổ Dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bạn sử dụng hoặc gửi bất kỳ thông tin nào thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ, vui lòng xem kỹ Chính sách này. Bằng cách sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn như được nêu trong Chính sách này.

Chính sách sẽ cung cấp các thông tin sau cho bạn:

1. Định nghĩa

2. Chúng tôi thu thập thông tin gì

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập của bạn

4. Cách chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn đã thu thập

5. Cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của trẻ em

6. Liên kết đến các trang web khác

7. Bảo mật

8. Tín hiệu không theo dõi

9. Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ như thế nào

10. Quyền của bạn

11. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chuyển giao trên toàn cầu như thế nào

12. Các điều khoản khác

13. Chính sách sẽ được cập nhật như thế nào

14. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Và sau đây là nội dung chi tiết:

1. Định nghĩa

Trong Chính sách này, các định nghĩa sau sẽ được áp dụng:

“Người thụ hưởng” là một cá nhân hoặc tổ chức là đối tượng thực tế của việc hiến tặng.

“Chiến dịch” có nghĩa là một dự án gây quỹ được hiển thị trên nền tảng, do chúng tôi tải lên hoặc do người dùng đã đăng ký khởi xướng.

“Chủ chiến dịch”, “Người tổ chức Chiến dịch” hoặc “Người tổ chức” có nghĩa là một cá nhân hoặc tổ chức tạo ra một Chiến dịch. “Tổ chức từ thiện” có nghĩa là tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận được thành lập theo luật hiện hành của quốc gia thành lập.

 “Nhà tài trợ”, “Mạnh thường quân” có nghĩa là một cá nhân hoặc tổ chức đóng góp cho Cộng đồng.

“Nền tảng ĐIỀU TỬ TẾ” có nghĩa là tất cả các trang web do chúng tôi sở hữu và / hoặc điều hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở https://dieutute.com  và bất kỳ trang web nào khác mà chúng tôi có thể chỉ định vào từng thời điểm.

 “Thông tin cá nhân” hoặc “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là tất cả các loại thông tin, được ghi lại bằng điện tử hoặc các phương tiện khác, liên quan đến thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng, không bao gồm thông tin sau khi xử lý ẩn danh.

“Trang web” đề cập đến https://dieutute.com trong Chính sách này.

2. Chúng tôi thu thập thông tin gì

Như được mô tả thêm bên dưới, khi bạn sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin theo nhiều cách, bao gồm cả khi bạn cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi và khi chúng tôi thu thập thông tin một cách thụ động từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn (ví dụ: bằng cách ghi lại cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi

2.1. Thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi:

A. Thông tin đăng ký

Khi bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi hoặc mở tài khoản, chúng tôi có thể thu thập địa chỉ email và chi tiết đăng nhập, quốc gia của bạn, số điện thoại của bạn (cho mục đích xác thực đa yếu tố và cung cấp cho bạn các thông báo quan trọng) và bất kỳ thông tin nào bạn chọn cung cấp chúng tôi (chẳng hạn như ảnh hồ sơ).

B. Tạo tài khoản cho Cá nhân, Tổ chức từ thiện

Nếu bạn tạo tài khoản cho Tổ chức từ thiện thay mặt cho Tổ chức từ thiện hoặc cá nhân trên nền tảng ĐIỀU TỬ TẾ chúng tôi sẽ thu thập tên và địa chỉ email của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chọn Tổ chức từ thiện của mình và cung cấp thông tin để xác minh rằng bạn là đại diện của Tổ chức từ thiện đó (nếu có) hoặc thông tin phù hợp để xác minh thông tin bạn muốn kêu gọi quyên góp.

C. Tạo Chiến dịch

Khi bạn tạo Chiến dịch trên Nền tảng ĐIỀU TỬ TẾ, chúng tôi thu thập thông tin bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi liên quan đến Chiến dịch của bạn và chúng tôi hiển thị thông tin đó thông qua Nền tảng của chúng tôi. Ví dụ: bạn có thể cung cấp tên, trường hợp y tế và thông tin liên hệ của bạn hoặc của bạn bè hoặc thành viên gia đình của bạn khi tìm kiếm quyên góp cho bạn hoặc bạn bè hoặc thành viên gia đình của bạn trên nền tảng của chúng tôi.

Bằng cách cung cấp thông tin trong Chiến dịch, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của bạn. Nếu bạn tải lên dữ liệu cá nhân liên quan đến các bên thứ ba, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có quyền của các bên thứ ba liên quan để chúng tôi truy cập và sử dụng dữ liệu liên quan và rằng bạn đã thông báo cho các bên thứ ba và thông báo cho họ về cách thông tin của họ được thu thập và được chúng tôi sử dụng để cung cấp Dịch vụ.

Chúng tôi có quyền xác định bạn là người đã giới thiệu trong bất kỳ tin nhắn nào được gửi cho họ. Các bộ xử lý thanh toán của chúng tôi cũng thu thập và duy trì thông tin liên quan đến việc bạn rút tiền từ bất kỳ Chiến dịch nào.

D. Thiết lập Rút tiền

Khi bạn là Người tổ chức Chiến dịch, chúng tôi sẽ thu thập tên, chứng minh thư, chi tiết liên hệ của bạn (chẳng hạn như tên và địa chỉ email), và bất kỳ thông tin nào bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi. Để đáp ứng yêu cầu pháp lý về “thông tin khách hàng của bạn” trong quá trình thanh toán, chúng tôi có thể giúp bộ xử lý thanh toán của mình thu thập thông tin định danh và số tài khoản ngân hàng của bạn cũng như các thông tin khác cần thiết để thiết lập việc rút tiền

E. Thông tin quyên góp

Trên Nền tảng ĐIỀU TỬ TẾ, khi bạn quyên góp cho Chiến dịch và/hoặc Tổ chức từ thiện, chúng tôi sẽ thu thập chi tiết liên hệ của bạn (chẳng hạn như tên và địa chỉ email) và bất kỳ thông tin nào bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi (như mô tả lý do bạn quyên góp). Chúng tôi có thể giúp người xử lý thanh toán của chúng tôi thu thập chi tiết thẻ ngân hàng của bạn và các thông tin khác cần thiết để xử lý khoản đóng góp, chẳng hạn như địa chỉ nhà của bạn.

F. Đăng công khai

Bạn có thể đăng nhận xét, để lại phản hồi, cập nhật và chia sẻ Chiến dịch trên phương tiện truyền thông xã hội (chẳng hạn như Facebook) thông qua Nền tảng của chúng tôi. Bất kỳ nội dung nào, bao gồm các nhận xét, phản hồi và ghi chú mà bạn chọn đăng thông qua Nền tảng của chúng tôi đều có sẵn cho công chúng theo mặc định. Hãy nhớ rằng bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trong các lĩnh vực này đều trở thành thông tin công khai cho cả chúng tôi và những người dùng khác sử dụng và chia sẻ.

Chú ý không chia sẻ dữ liệu cá nhân trừ khi bạn có ý định công khai dữ liệu đó. Cũng vui lòng quan tâm và tôn trọng người khác trong khi sử dụng cộng đồng để chia sẻ ý kiến ​​của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xem xét và giám sát việc đăng tải như vậy hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên Dịch vụ của chúng tôi và xóa các bài đăng hoặc nội dung có thể bị coi là không phù hợp hoặc gây khó chịu cho người khác.

G. Liên lạc với chúng tôi:

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc bằng các phương tiện khác (ví dụ: nếu có câu hỏi về Dịch vụ của chúng tôi, để được hỗ trợ khách hàng hoặc để cho chúng tôi biết ý tưởng của bạn về sản phẩm mới hoặc sửa đổi đối với sản phẩm hiện có). Bạn cũng có thể chọn trả lời các khảo sát mà chúng tôi gửi đi hoặc các yêu cầu thông tin về Chiến dịch của bạn.

Khi bạn làm như vậy, chúng tôi sẽ thu thập thông tin bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như chi tiết liên hệ của bạn, bất kỳ hình ảnh nào bạn chọn tải lên cũng như nội dung và bản chất của thông điệp của bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn cẩn thận không gửi thông tin tài chính hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác cho chúng tôi thông qua các dịch vụ trò chuyện của chúng tôi hoặc các phương tiện khác, trừ khi chúng tôi yêu cầu bạn cụ thể về dữ liệu đó như một phần của việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Khi bạn trực tiếp cung cấp thông tin đó cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xử lý dữ liệu này.

H. Truyền thông của bên thứ ba

Nếu bạn sử dụng bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ cho phép bạn giao tiếp với bên thứ ba bằng cách gửi dữ liệu về bên thứ ba (“ Dữ liệu của bên thứ ba ”) đối với Dịch vụ hoặc cho phép Dịch vụ tự động truy cập vào Dữ liệu của bên thứ ba mà bạn sở hữu, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có quyền của bên thứ ba có liên quan để chúng tôi truy cập và sử dụng Bên thứ ba có liên quan Dữ liệu Chúng tôi có quyền xác định bạn là người đã giới thiệu trong bất kỳ tin nhắn nào được gửi cho họ. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bên thứ ba để (a) liên hệ với bên thứ ba đó bằng cách sử dụng Dữ liệu của bên thứ ba được cung cấp và / hoặc (b) cung cấp cho bạn một thông báo mẫu có thể chỉnh sửa được thiết kế để tạo điều kiện giao tiếp giữa bạn và bên thứ ba đó thông qua Dịch vụ.

I. Thông tin Nhạy cảm:

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân bạn hoặc các bên thứ ba được coi là nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin sức khỏe, thông tin điều trị y tế hoặc thông tin khác. Nếu bạn đăng thông tin này trong một Chiến dịch, bạn chọn cung cấp thông tin đó để được xuất bản công khai liên quan đến Chiến dịch, khoản đóng góp hoặc cách khác của bạn. Khi bạn trực tiếp cung cấp thông tin đó cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xử lý dữ liệu này. Trong trường hợp cần có sự đồng ý rõ ràng để xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm theo luật hiện hành, theo đây, bạn thừa nhận việc cung cấp thông tin đó sẽ được coi là bạn đồng ý rõ ràng đối với việc xử lý thông tin đó của chúng tôi.

2.2. Thông tin

Khi bạn tương tác với chúng tôi thông qua Dịch vụ, chúng tôi tự động nhận và lưu trữ một số thông tin nhất định từ các thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ, chẳng hạn như địa chỉ IP, hồ sơ duyệt và nhấp chuột của bạn, v.v. Thông tin này được thu thập một cách thụ động bằng cách sử dụng các công nghệ khác nhau, và bao gồm loại trình duyệt internet hoặc thiết bị di động bạn sử dụng, bất kỳ trang web nào bạn truy cập Dịch vụ, hệ điều hành của bạn và dữ liệu vị trí thông qua địa chỉ IP xác định thành phố và tiểu bang nơi bạn đăng nhập vào nền tảng ĐIỀU TỬ TẾ

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ các Dịch vụ theo cách nhất quán với Chính sách này. Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp (hoặc cho phép Dịch vụ truy cập) cho các mục đích sau:

3.1. Cung cấp dịch vụ

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để vận hành, duy trì và cung cấp cho bạn Dịch vụ và vận hành Nền tảng ĐIỀU TỬ TẾ theo Chính sách này và Điều khoản sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để hạn chế nỗ lực sử dụng Dịch vụ từ lãnh thổ bị hạn chế và cố gắng sử dụng Dịch vụ vi phạm Điều khoản sử dụng hiện hành.

3.2. Bảo mật và Phòng chống gian lận

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để bảo mật Dịch vụ của mình và xác minh danh tính, ngăn chặn gian lận và liên tục cải thiện các khía cạnh này của Dịch vụ của chúng tôi.

3.3. Phân tích và cải tiến các dịch vụ và nền tảng của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng thông tin để quản lý, phát triển, cải tiến và duy trì bất kỳ Dịch vụ nào (bao gồm phản hồi và giải quyết các thắc mắc, cung cấp bảo trì và hỗ trợ và chuẩn bị cho việc sao lưu dữ liệu). Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để phân tích các xu hướng và sở thích sử dụng dữ liệu nhằm cải thiện tính chính xác, hiệu quả, bảo mật, khả năng sử dụng hoặc tính phổ biến của Dịch vụ của chúng tôi.

3.4. Quản trị Mục đích

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được để tiến hành điều tra, đánh giá nội bộ hoặc thực hiện hành động, kể cả liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm Điều khoản Sử dụng nào. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được để liên hệ với bạn cho các mục đích quản trị.

3.5. Chăm Sóc Khách Hàng:

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin thu thập được để gửi cho bạn các thông tin liên quan đến Dịch vụ, chẳng hạn như cập nhật về các sự kiện, thông tin liên lạc liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và các bên thứ ba cung cấp và thông tin liên lạc về các dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm. Ví dụ: nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua email, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để trả lời câu hỏi của bạn hoặc giải quyết vấn đề của bạn.

3.6. Hợp pháp

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định do các cơ quan công quyền, luật hoặc quy định hiện hành áp đặt.

3.7. Tiếp tục xử lý

Mục đích được liệt kê ở trên có thể tiếp tục áp dụng ngay cả trong các tình huống mà mối quan hệ của bạn với chúng tôi (ví dụ: theo hợp đồng) đã ký kết hoặc thay đổi, trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó (bao gồm, nếu có, một khoảng thời gian cho phép chúng tôi thực thi các quyền của mình theo bất kỳ hợp đồng nào với bạn).

4. Cách chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn đã thu thập

Có những trường hợp nhất định mà chúng tôi chia sẻ thông tin thu thập được thông qua Dịch vụ với một số bên thứ ba nhất định mà không cần thông báo thêm cho bạn, như quy định bên dưới.

4.1. Người tổ chức chiến dịch và người thụ hưởng

Khi bạn đóng góp cho một Chiến dịch, chúng tôi chia sẻ tên, địa chỉ email và thông tin đóng góp mà bạn đã cung cấp liên quan đến khoản đóng góp của bạn với Ban tổ chức và nếu không giống nhau thì người thụ hưởng, người có thể liên hệ với bạn và/hoặc có thể dựa vào thông tin để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và kiểm toán của nó.

4.2. Tổ chức từ thiện

Nếu bạn quyên góp cho một Tổ chức từ thiện, Nếu thông tin được yêu cầu, Tổ chức từ thiện có thể nhận được thông tin của bạn và Tổ chức từ thiện có thể liên lạc với bạn về khoản đóng góp của bạn và/hoặc có thể dựa vào thông tin của bạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và kiểm toán của tổ chức đó.

4.3. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn

Điều nay bao gồm:

A. Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật

Chúng tôi có thể chia sẻ (tuân theo luật hiện hành) các bản ghi nhấp chuột, dữ liệu sự cố, ID phiên và thông tin thiết bị của bạn với các nhà cung cấp như vậy để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và bảo vệ tính bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi.

B. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin hồ sơ theo luật hiện hành, ID phiên, thông tin thiết bị và thông tin vị trí địa lý với họ để gửi quảng cáo cho bạn và cải thiện độ chính xác và hiệu quả của quảng cáo.

C. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác

Là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nhà cung cấp dịch vụ CNTT và các dịch vụ tương tự khác do chúng tôi yêu cầu

để cung cấp Trang web và các dịch vụ khác liên quan đến kinh doanh cho bạn. Mọi việc xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi đều tuân theo luật hiện hành.

4.4. Cơ quan chính phủ/Quan chức thực thi pháp luật

Dữ liệu cá nhân cũng có thể được chia sẻ với các cơ quan chính phủ và / hoặc các quan chức thực thi pháp luật nếu được yêu cầu cho các mục đích trên, nếu được luật pháp yêu cầu hoặc nếu được yêu cầu để bảo vệ hợp pháp lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo luật hiện hành.

4.5. Người mua và Cố vấn tiềm năng

Trong trường hợp công ty bán, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể, sự kiện tương tự hoặc các bước được thực hiện trước các sự kiện đó (ví dụ: thẩm định trong một giao dịch), dữ liệu cá nhân của bạn có thể (theo luật hiện hành) được chia sẻ với cố vấn và mọi cố vấn của người mua hàng tiềm năng và sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mới của doanh nghiệp.

4.6. Các bên thứ ba hợp tác với chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ mà bạn chọn để liên kết

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba hợp tác với chúng tôi về các sáng kiến ​​khác nhau và / hoặc cung cấp các dịch vụ mà bạn chọn để liên kết với Chiến dịch của mình trên Nền tảng hoặc được liên kết với Chiến dịch mà bạn có thể đóng góp. Ví dụ về điều này là Dịch vụ mạng xã hội (một phương tiện trực tuyến để tạo mối quan hệ với người khác) và các công cụ truyền thông xã hội tích hợp hoặc “plug-in” hoặc các nhóm khác như Facebook, Twitter, WhatsApp. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba đó xử lý thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan. Khi bạn liên kết hoặc tương tác trực tiếp với các công ty bên thứ ba (hoặc bạn quyên góp cho các Chiến dịch được liên kết), việc họ sử dụng thông tin cá nhân của bạn và việc bạn sử dụng các tính năng của họ chịu sự điều chỉnh của thông báo bảo mật của các công ty đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các thông báo về quyền riêng tư của họ.

4.7. Sự đồng ý của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong trường hợp bạn đồng ý với việc chia sẻ thông tin của mình. Ví dụ: chúng tôi có thể hợp tác với các tổ chức bên thứ ba để sắp xếp cho các Chiến dịch cụ thể. Nếu bạn đồng ý với việc chúng tôi cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho một đối tác cụ thể, chúng tôi sẽ chia sẻ với tổ chức đối tác tên, địa chỉ email và thông tin khác mà bạn đã cung cấp liên quan đến khoản đóng góp của bạn cho Chiến dịch cụ thể.

4.8. Dữ liệu tổng hợp

Chúng tôi tổng hợp, ẩn danh và / hoặc xác định danh tính thông tin được thu thập một cách chủ động hoặc thụ động về bạn để thông tin không còn liên quan đến bạn riêng lẻ. Sau đó, chúng tôi sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích hợp pháp khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn trong nghiên cứu của chúng tôi về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của khách hàng. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin này với các chi nhánh, đại lý, đối tác kinh doanh, cơ sở nghiên cứu hoặc các bên thứ ba khác

4.9. Những người sử dụng dịch vụ khác của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho những người dùng khác của Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn chọn công khai thông tin của mình trong một khu vực có thể truy cập công khai của Dịch vụ, chẳng hạn như trong Chiến dịch của bạn hoặc trong các nhận xét.

5. Cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của trẻ em

Chúng tôi rất chú trọng đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em. Nếu bạn tạo một quỹ vận động quyên góp cho trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc 16 tuổi cho trẻ em ở Châu Âu), bạn phải đảm bảo rằng thông tin cá nhân của trẻ em được cung cấp và đăng trên ĐIỀU TỬ TẾ đã được người giám hộ của trẻ em cho phép hoàn toàn và không có xâm phạm quyền đối với thông tin cá nhân của trẻ em.

6. Liên kết đến các trang web khác

Chính sách này chỉ áp dụng cho các Dịch vụ. Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành hoặc kiểm soát (“Trang web của bên thứ ba”). Các chính sách và thủ tục mà chúng tôi mô tả ở đây không áp dụng cho Trang web của bên thứ ba. Các liên kết từ Dịch vụ không ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận hoặc đã xem xét các Trang web của Bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với các trang web đó để biết thông tin về các chính sách bảo mật tương ứng của họ.

7. Bảo mật

Chúng tôi cam kết giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn và cố gắng duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Vì mục đích này, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật mạnh mẽ sử dụng các công nghệ hiện đại để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ chống lại mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy. Đối với việc chuyển dữ liệu cá nhân đặc biệt nhạy cảm qua internet, chúng tôi sử dụng độc quyền các tuyến đường truyền được mã hóa.

8. Tín hiệu không theo dõi

Không theo dõi (“Do Not Tracking DNT”) là một tùy chọn bảo mật mà người dùng có thể đặt trong một số trình duyệt web nhất định. Chúng tôi không nhận ra hoặc phản hồi các tín hiệu DNT do trình duyệt khởi tạo, vì Internet hiện vẫn đang nỗ lực xác định chính xác ý nghĩa của DNT, nghĩa là tuân thủ DNT và cách tiếp cận chung để phản hồi DNT.

9. Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ như thế nào

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn miễn là chúng tôi thấy cần thiết cho mục đích mà thông tin đó được thu thập và cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp của chúng tôi; Tuy nhiên, với điều kiện là thông tin của bạn chỉ được lưu giữ trong phạm vi được luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu. Khi chúng tôi không còn cần lưu giữ thông tin của bạn nữa, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa thông tin đó khỏi hệ thống và hồ sơ của chúng tôi và/hoặc thực hiện các bước để ẩn danh thông tin đó để bạn không còn bị nhận dạng từ thông tin đó theo chính sách lưu giữ tài liệu nội bộ của chúng tôi.

Khi xác định khoảng thời gian lưu giữ thông tin của bạn, chúng tôi tính đến nhiều tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như loại sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu hoặc cung cấp cho bạn, bản chất và độ dài mối quan hệ của chúng tôi với bạn, khả năng đăng ký lại với các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi , ảnh hưởng đến Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn nếu chúng tôi xóa một số thông tin về bạn, thời gian lưu giữ bắt buộc do luật quy định và thời hiệu.

10. Quyền của bạn

Bạn có một số quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, tuân theo luật hiện hành. Chúng bao gồm các quyền sau đây đối với:

  •  Xác nhận cho dù xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, và, trong trường hợp đó, truy cập vào dữ liệu cá nhân và nhận thông tin về cách dữ liệu của bạn được xử lý cũng như yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của bạn.
  •  Đã sửa lại dữ liệu không chính xác, không đầy đủ, không chính xác mà chúng tôi nắm giữ về bạn.
  •  Xóa dữ liệu của bạn: Ví dụ: khi xóa dữ liệu của bạn, ví dụ: khi dữ liệu chúng tôi lưu giữ về bạn không còn cần thiết hoặc khi dữ liệu của bạn đã được xử lý bất hợp pháp.
  •  Đối tượng xử lý: Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình và yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý nếu, ví dụ: dữ liệu này đang được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc nơi chúng tôi đang dựa vào lãi suất (hoặc của bên thứ ba). Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có căn cứ hợp pháp thuyết phục để xử lý thông tin của bạn, điều này ghi đè các quyền và tự do của bạn.
  •  Hạn chế xử lý: cá nhân dữ liệu trong các trường hợp sau: (a) nếu bạn muốn chúng tôi thiết lập tính chính xác của dữ liệu cá nhân; (b) khi việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi là bất hợp pháp nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa dữ liệu đó; (c) khi bạn yêu cầu chúng tôi giữ dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn cần nó nữa khi bạn yêu cầu nó để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc (d) bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn nhưng chúng tôi cần xác minh xem liệu chúng tôi có ghi đè cơ sở hợp pháp để sử dụng dữ liệu đó hay không.
  •  Nhận dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử có thể sử dụng được và truyền dữ liệu đó cho bên thứ ba (quyền có thể di chuyển dữ liệu): Nếu chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở bạn đồng ý hoặc theo hợp đồng, bạn có thể yêu cầu nhận dữ liệu cá nhân của mình trong một định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và để truyền những dữ liệu đó đến một bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào từ chúng tôi.
  •  Rút lại sự đồng ý: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào khi chúng tôi dựa trên sự đồng ý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ không xử lý thêm dữ liệu cá nhân đó nhưng có thể không thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho bạn mà dữ liệu cá nhân đó đã được tìm kiếm. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nếu trường hợp này xảy ra vào thời điểm bạn rút lại sự đồng ý của mình.
  •  Yêu cầu không phải tuân theo một quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, điều này tạo ra các ảnh hưởng pháp lý liên quan đến bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn tương tự.
  •  Nộp đơn khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn: Bạn có quyền gửi yêu cầu của mình và khiếu nại bất kỳ lúc nào đến cơ quan giám sát địa phương của bạn, cụ thể là ở Quốc gia Thành viên nơi bạn thường trú, nơi làm việc hoặc về hành vi vi phạm bị cáo buộc GDPR. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao cơ hội giải quyết các mối quan tâm của bạn trước khi bạn tiếp cận da

Các quyền này có thể bị hạn chế trong một số trường hợp – ví dụ: khi chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có yêu cầu pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn (chẳng hạn như khi cơ quan thuế yêu cầu chúng tôi lưu giữ dữ liệu đó) hoặc khi cần thiết để thực hiện đúng hợp đồng . Trong một số trường hợp, điều này có thể có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu ngay cả khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết trong Phần “Cách liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Bạn cũng có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình như được cung cấp trong hồ sơ của bạn về cài đặt trên Trang web.

11. Các điều khoản khác

11.1 Mỗi thông báo tiếp thị mà chúng tôi gửi cho bạn sẽ chứa các hướng dẫn cho phép bạn “chọn không tham gia” nhận các thông tin tiếp thị trong tương lai. Ngoài ra, nếu bất kỳ lúc nào bạn không muốn nhận bất kỳ thông báo tiếp thị nào trong tương lai hoặc bạn muốn xóa tên mình khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư được nêu trong Phần “Cách liên hệ với chúng tôi”. Nếu bạn chọn

Đóng góp: ngoài việc nhận thông tin tiếp thị hoặc thông tin khác, chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn email về tài khoản của bạn hoặc bất kỳ Dịch vụ nào bạn đã yêu cầu hoặc nhận được từ chúng tôi.

Bạn có thể yêu cầu thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này liên quan đến thông tin của bạn bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư được nêu trong Phần “Cách liên hệ với chúng tôi”. Vì quyền riêng tư và bảo mật của riêng bạn, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp danh tính của mình trước khi cung cấp thông tin được yêu cầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể mất đến 30 ngày để thực hiện các yêu cầu đó.

Các quyền trên có thể bị giới hạn theo luật hiện hành. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương nếu bạn tin rằng chúng tôi đã không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát nơi cư trú, nơi làm việc hoặc nơi xảy ra sự việc.

11.2 Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ phải tuân theo Điều khoản sử dụng của ĐIỀU TỬ TẾ và các điều khoản khác như vậy, có thể được cung cấp cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ

12. Chính sách sẽ được cập nhật như thế nào

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách này vào bất kỳ lúc nào và tại từng thời điểm. Trong trường hợp chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ cập nhật ngày ở đầu trang đầu tiên cho phù hợp và khuyến khích bạn kiểm tra các thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện, sẽ có trên trang này. Trong trường hợp những thay đổi đối với Chính sách sẽ có tác động cơ bản đến bản chất của quá trình xử lý hoặc có tác động đáng kể đến bạn, chúng tôi sẽ tích cực thông báo cho bạn về những thay đổi đó và sẽ thông báo trước đầy đủ cho bạn bằng cách thông báo cho bạn qua email hoặc bằng cửa sổ bật lên treo biểu ngữ trên Trang web của chúng tôi theo yêu cầu của luật hiện hành để bạn có cơ hội thực hiện các quyền của mình. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi của chúng tôi đối với Chính sách, bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của mình hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng xem lại Chính sách này định kỳ để biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính sách này.

13. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc thông lệ về thông tin của Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau:

quochung@dmi.edu.vn