Mô tả

DỰ ÁN LOVE & WISDOM – THĂM VIỆN DƯỠNG LÃO

DỰ ÁN LOVE & WISDOM (THÁNG 7- 8 – 9) – THĂM VIỆN DƯỠNG LÃO

4.017.222 Đã được đóng góp
128 Lượt ủng hộ
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được:
100.00%
Mục Tiêu: 4.017.222
Chiến dịch đã kết thúc thành công.
Creator
92 Chiến dịch | 0 Đã yêu thích chiến dịch

Thông tin chi tiết dự án

– Dự án Love & Wisdom( Yêu Thương & Trí Tuệ). Là dự án 1 tháng tổ chức ít nhất 1 lần. Bao gồm các hoạt động: Thăm Viện Dưỡng Lão, Phát cơm chay miễn phí, hoặc trao quỹ học bỗng cho trẻ em học tốt có hoàn cảnh khó khăn.

– Dự án Love & Wisdom là dự án mà chúng ta có thể gieo hạt giống về : Mối Quan Hệ, Trí Tuệ và hạt giống Sức Khỏe…

– Kế hoạch dự án T7/2023 đợt này. Chúng ta sẽ tổ chức đi thăm Viện Dưỡng Lão trên địa phận TPHCM. Với mong muốn đem lại niềm vui, tiếng cười, sự quan tâm, chăm sóc,yêu thương cho các Cụ. Bởi vì các Cụ sống trong Viện Dưỡng Lão khá Cô đơn, thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình và cũng không có con cái bên cạnh.
– Với mong muốn đó. Chúng ta hãy cùng trợ duyên gieo hạt để chúng ta có thể giúp đỡ những Cụ Già rất đáng thương trong Viện Dưỡng Lão có được niềm vui, tiếng cười, sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc.

– Kế hoạch tổ chức chương trình mỗi tháng sẽ được thông báo cụ thể trên Cộng Đồng Điều Tử Tế để tất cả mọi người đều có thể tham gia và lan tỏa.

– Kinh Phí cho dự án Love & Wisdom : Nhận hạt đến đâu, phụng sự đến đó. Mỗi đợt nhận hạt sẽ được quyết toán tài chính cụ thể, rõ ràng cho từng đợt tổ chức để cộng đồng được rõ.

– Liên hệ: Quang Toàn: 0916888829
– Thời gian đến hết ngày 31/08/2023

Tên Số Tiền Ủng Hộ Thời gian
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 27/09/2023 00:15
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 24/09/2023 23:26
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 22/09/2023 23:42
Huỳnh Kim Anh 20.000 21/09/2023 12:13
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 20/09/2023 22:52
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 17/09/2023 23:09
NGUYỄN THỊ Tốt 25.000 16/09/2023 19:48
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 16/09/2023 00:50
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 13/09/2023 00:00
NGUYỄN THỊ Tốt 30.000 12/09/2023 13:25
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 11/09/2023 00:46
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 08/09/2023 23:31
NGUYỄN Tô ts 30.000 07/09/2023 23:01
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 06/09/2023 23:34
Huỳnh Kim Anh 30.000 05/09/2023 22:34
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 04/09/2023 23:05
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 03/09/2023 00:00
NGUYỄN THỊ Tốt 25.000 02/09/2023 13:51
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 02/09/2023 00:33
lê Diệu 20.000 01/09/2023 16:50
Mạnh thường quân ẩn danh 20.000 31/08/2023 22:50
Trần Đình Khiêm 100.000 30/08/2023 10:20
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 30/08/2023 00:01
NGUYỄN THỊ Tốt 30.000 28/08/2023 08:56
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 27/08/2023 00:03
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 24/08/2023 23:12
NGUYỄN THỊ Tốt 25.000 24/08/2023 22:40
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 22/08/2023 23:52
Lương Thị Hiền 50.000 22/08/2023 12:04
NGUYỄN THỊ TỐT 30.000 21/08/2023 09:36
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 20/08/2023 00:21
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 19/08/2023 09:52
NGUYỄN THỊ TỐT 30.000 16/08/2023 09:54
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 16/08/2023 00:46
Mạnh thường quân ẩn danh 20.000 15/08/2023 10:39
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 14/08/2023 00:36
NGUYỄN THỊ TỐT 20.000 12/08/2023 17:34
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 12/08/2023 01:13
NGUYỄN THỊ TỐT 30.000 10/08/2023 17:50
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 10/08/2023 00:48
Lê Thị Sông 20.000 08/08/2023 22:04
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 08/08/2023 21:31
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 08/08/2023 21:28
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 08/08/2023 01:41
Lê Thị Sông 20.000 07/08/2023 22:08
GD Phúc Lan 100.000 07/08/2023 19:12
Lê Thị Sông 20.000 06/08/2023 21:29
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 06/08/2023 20:45
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 06/08/2023 00:29
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 05/08/2023 22:02
Lê Thị Sông 20.000 05/08/2023 21:31
NGUYỄN THỊ TỐT 30.000 04/08/2023 22:09
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 04/08/2023 21:50
Lê Thị Sông 20.000 04/08/2023 21:39
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 04/08/2023 00:38
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 03/08/2023 22:42
Lê Thị Sông 20.000 03/08/2023 21:35
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 02/08/2023 21:57
Lê Thị Sông 20.000 02/08/2023 21:28
Hoàng Xuân Thu 20.000 02/08/2023 06:53
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 01/08/2023 22:11
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 31/07/2023 22:47
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 31/07/2023 22:45
Lê Thị Sông 20.000 31/07/2023 22:23
NGUYỄN THỊ TỐT 20.000 31/07/2023 21:42
Nguyễn Tâm 30.000 31/07/2023 16:55
Lê Thị Sông 20.000 30/07/2023 21:41
Nguyễn thùy Dương 300.000 30/07/2023 05:37
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 30/07/2023 00:23
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 29/07/2023 21:58
Lê Thị Sông 20.000 29/07/2023 21:56
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 28/07/2023 22:20
Lê Thị Sông 20.000 28/07/2023 22:02
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 28/07/2023 00:41
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 27/07/2023 22:31
Lê Thị Sông 20.000 27/07/2023 21:30
Lê Thị Sông 20.000 26/07/2023 22:05
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 26/07/2023 22:04
V Quy 20.000 26/07/2023 12:17
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 25/07/2023 21:47
Lê Thị Sông 20.000 25/07/2023 21:47
TRƯƠNG LOAN 200.000 25/07/2023 21:17
Trần Hương Giang 100.000 25/07/2023 16:57
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 24/07/2023 23:37
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 24/07/2023 21:57
Lê Thị Sông 20.000 24/07/2023 21:55
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 23/07/2023 21:59
Lê Thị Sông 20.000 23/07/2023 21:59
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 22/07/2023 23:14
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 22/07/2023 21:56
Lê Thị Sông 20.000 22/07/2023 21:56
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 21/07/2023 19:43
Lê Thị Sông 20.000 21/07/2023 19:43
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 21/07/2023 01:02
Lê Thị Sông 20.000 21/07/2023 00:33
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 21/07/2023 00:22
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 19/07/2023 22:26
Lê Thị Sông 20.000 19/07/2023 22:26
Mạnh thường quân ẩn danh 20.000 18/07/2023 22:57
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 18/07/2023 22:55
HUYNH QUANG TOÀN 20.000 17/07/2023 21:37
Lê Thị Sông 20.000 17/07/2023 21:35
HUYNH QUANG TOÀN 20.000 16/07/2023 22:06
Lê Thị Sông 20.000 16/07/2023 22:06
Lê Thị Sông 20.000 15/07/2023 23:15
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 15/07/2023 23:15
Lê Thị Sông 20.000 14/07/2023 22:54
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 14/07/2023 22:54
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 14/07/2023 02:24
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 13/07/2023 23:17
Lê Thị Sông 20.000 13/07/2023 22:10
Anh Thư 20.000 13/07/2023 01:31
Lê Thị Sông 20.000 12/07/2023 23:29
Trịnh Nguyễn Diễm Hương 100.000 12/07/2023 22:41
Thái Phương Anh 100.000 11/07/2023 23:11
Lê Thị Sông 20.000 11/07/2023 22:18
HUỲNH QUANG TOÀN 20.000 11/07/2023 22:18
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 11/07/2023 02:16
Lê Thị Sông 20.000 10/07/2023 22:49
Mạnh thường quân ẩn danh 20.000 10/07/2023 20:36
Nguyễn Ngọc Gia Bảo 100.000 09/07/2023 18:31
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 09/07/2023 00:40
Mạnh thường quân ẩn danh 20.000 08/07/2023 16:28
Ngô mạnh Dũng 20.000 05/07/2023 16:20
Mạnh thường quân ẩn danh 20.000 04/07/2023 10:36
Anh Thư 20.000 04/07/2023 02:24
Huỳnh Quang Toàn 222.222 03/07/2023 14:09
Phùng Quốc Hùng 200.000 03/07/2023 11:43