Mô tả

Xóa Cầu tạm, nối 2 bờ YÊU THƯƠNG

XÓA CẦU TẠM TẠI ẤP TRÀ CUÔN, XÃ KIM HÒA, HUYỆN CẦU NGANG TỈNH TRÀ VINH

100.020.000 Đã được đóng góp
249 Lượt ủng hộ
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được:
100.02%
Mục Tiêu: 100.000.000
Chiến dịch đã kết thúc thành công.
Creator
97 Chiến dịch | 0 Đã yêu thích chiến dịch

Thông tin chi tiết dự án

Cầu tạm này hiện tại phục vụ cho khoảng 35 hộ dân sinh sống (trong đó có 12 hộ cận nghèo 04 hộ nghèo), khoảng 40 hộ dân sản xuất đi lại, 25 em học sinh đi học hàng ngày.

Với mong muốn hỗ trợ cho người dân nơi đây thuận lợi trong giao thương, đi lại an toàn, Cộng đồng Điều tử tế phát tâm kêu gọi các Mạnh thường quân cùng chung tay góp quỹ, giúp bà con khu vực có cây cầu mới để có được cuộc sống an toàn, tốt đẹp hơn.

Cây cầu mới dự kiến dài 13×2.8M có kinh phí 120.000.000 đồng, trong đó

  • Kêu gọi từ nền tảng dieutute.com: 100.000.000 VNĐ
  • UBND và người dân góp: phần còn lại

Thông tin tài khoản gieo hạt:

  1. Gieo hạt trên nền tảng dieutute.com – thực hiện theo đúng cú pháp được hướng dẫn trên trang (Cách này sẽ giúp MTQ theo dõi được quá trình gieo hạt của mình theo từng dự án)

Thông tin Liên hệ: Thùy Dương 0913.922.323

Tên Số Tiền Ủng Hộ Thời gian
Phạm Thị Hằng (Diệu Nga) 55.000.000 14/01/2023 11:34
Kiều Hoàng Dũng 20.000 14/01/2023 09:48
Nguyễn thùy Dương 331.120 14/01/2023 09:30
Trâm Xila 20.000 14/01/2023 07:53
Lan Hương Đào Thị 20.000 14/01/2023 07:41
Đỗ Chi 70.000 14/01/2023 03:08
Trâm Xila 20.000 13/01/2023 20:20
NGUYỄN BẢO QUANG 20.000 13/01/2023 17:49
Trần Thị Hà 20.000 13/01/2023 13:25
Mạnh thường quân ẩn danh 20.000 13/01/2023 11:52
Nguyễn Thị Hòa 20.000 13/01/2023 11:38
Đào Quốc Nam 20.000 13/01/2023 11:31
Lan Hương Đào Thị 20.000 13/01/2023 06:13
Nguyễn thị thu 30.000 12/01/2023 22:45
Phan Thị Thuỳ Vinh 1.500.000 12/01/2023 16:20
NGUYỄN BẢO QUANG 20.000 12/01/2023 14:52
Đào Thị Lan Hương 20.000 12/01/2023 14:17
Nguyễn Thị Hòa 20.000 12/01/2023 10:09
Trâm Xila 20.000 12/01/2023 08:17
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 12/01/2023 00:21
Trịnh Nguyễn Diễm Hương 20.000 11/01/2023 23:50
Trâm Xila 20.000 11/01/2023 23:28
Nguyen Thị Mai Trang 20.000 11/01/2023 21:47
NGUYỄN BẢO QUANG 20.000 11/01/2023 14:34
Nguyễn Xuân Thanh Tín 300.000 11/01/2023 12:43
Mạnh thường quân ẩn danh 20.000 11/01/2023 11:57
Nguyễn Thị Hòa 20.000 11/01/2023 11:01
Nguyễn Thị Thu Hoài 44.440 11/01/2023 10:16
Đào Lan Hương 20.000 11/01/2023 06:05
Trâm Xila 20.000 10/01/2023 23:02
NGUYỄN BẢO QUANG 20.000 10/01/2023 15:12
Nguyễn Thị Hòa 20.000 10/01/2023 12:50
Trần Thị Hà 20.000 10/01/2023 11:52
Đào Lan Hương 20.000 10/01/2023 05:57
Nguyen Thị Mai Trang 20.000 09/01/2023 22:17
Trâm Xila 80.000 09/01/2023 20:11
Lê Tuấn Nguyễn 20.000 09/01/2023 19:05
Trần Thị Bích Đào 50.000 09/01/2023 18:00
Nguyễn thị thu 70.000 09/01/2023 15:04
Nguyễn Thị Hòa 20.000 09/01/2023 10:20
Đào Lan Hương 20.000 09/01/2023 06:07
Trịnh Nguyễn Diễm Hương 20.000 09/01/2023 00:35
Nguyễn Thị Hòa 40.000 08/01/2023 20:24
Trần Thị Thanh Tuyền 20.000 06/01/2023 23:36
Lan Hương Đào Thị 100.000 06/01/2023 19:43
Đào Quốc Nam 20.000 06/01/2023 15:20
Bùi thị yến Lan 20.000 06/01/2023 12:30
Hoàng Mai Trang 300.000 06/01/2023 08:39
Mạnh thường quân ẩn danh 50.000 06/01/2023 05:50
Đỗ Chi 70.000 06/01/2023 04:12
Trịnh Nguyễn Diễm Hương 20.000 06/01/2023 01:13
Hà thị phương Thảo 20.000 05/01/2023 22:51
Trâm Xila 20.000 05/01/2023 22:42
Mạnh thường quân ẩn danh 100.000 05/01/2023 22:32
Đỗ Thị Nga 100.000 05/01/2023 21:31
Nguyen Thị Mai Trang 20.000 05/01/2023 21:16
Trần Thị Hà 20.000 05/01/2023 16:01
Trịnh Nguyễn Diễm Hương 20.000 05/01/2023 01:47
Mạnh thường quân ẩn danh 20.000 05/01/2023 01:46
Hà Thị Phương Thảo 20.000 04/01/2023 23:23
Vương Viết Hưng 200.000 04/01/2023 17:48
Nguyễn Thị Hoa 100.000 03/01/2023 20:31
Nguyễn Thị Thu Hoài 44.440 03/01/2023 09:11
Đào Quốc Nam 20.000 03/01/2023 08:45
Nguyễn thị thu 20.000 02/01/2023 18:41
Trịnh Nguyễn Diễm Hương 20.000 02/01/2023 00:25
Hà Thị Phương Thảo 20.000 01/01/2023 22:57
King Jades 500.000 01/01/2023 11:23
GD Nguyen Tri 5.144.357 01/01/2023 11:15
Bùi Huệ 50.000 01/01/2023 10:51
LÊ THỊ KIỀU DUNG 200.000 31/12/2022 20:24
Nguyễn thị thu 20.000 31/12/2022 13:09
Trịnh Nguyễn Diễm Hương 20.000 31/12/2022 01:09
Hà Thị Phương Thảo 20.000 30/12/2022 23:33
Trần Thị Hà 20.000 30/12/2022 11:52
Bùi Huệ 50.000 30/12/2022 07:19
Trịnh Nguyễn Diễm Hương 20.000 30/12/2022 00:30
Nguyễn Cảnh Hoàng 200.000 29/12/2022 22:26
Nguyễn Thị Kim Thu 20.000 29/12/2022 20:27
Đào Quốc Nam 20.000 29/12/2022 15:30
Đoàn Thị Ánh Ngọc 500.000 29/12/2022 14:38
Hà thị phương Thảo 20.000 29/12/2022 00:19
Nguyễn thùy Dương 3.000.000 28/12/2022 14:51
Hà thị phương Thảo 20.000 27/12/2022 23:16
Phan Tín 200.000 27/12/2022 15:33
Nguyễn Phương Giang 100.000 27/12/2022 15:32
Trần Thị Bích Đào 50.000 27/12/2022 15:11
Trần Thị Hà 20.000 27/12/2022 14:30
Nguyễn Thị Kim Thu Thu 20.000 27/12/2022 14:22
Hà Thị Phương Thảo 20.000 26/12/2022 22:46
Nguyễn Thị Thu Hoài 22.220 26/12/2022 08:23
Hà Thị Phương Thảo 20.000 26/12/2022 00:05
MTQ Giấu tên 1.000.000 25/12/2022 16:23
Hà Thị Phương Thảo 20.000 24/12/2022 22:34
Nguyễn thị thu 20.000 24/12/2022 21:16
Ngô Thiên Tường 20.000 24/12/2022 16:19
Mạnh thường quân ẩn danh 20.000 23/12/2022 22:36
Bùi Huệ 50.000 23/12/2022 22:35
Hà Thị Phương Thảo 20.000 23/12/2022 22:11
Lâm thị diễm Kiều 20.000 23/12/2022 09:53
Hà Thị Phương Thảo 20.000 22/12/2022 21:54
Nguyễn thị thu 20.000 22/12/2022 20:22
Trần Thị Hà 20.000 22/12/2022 18:18
Hà Thị Phương Thảo 20.000 21/12/2022 22:26
Mạnh thường quân ẩn danh 20.000 21/12/2022 14:59
Phạm Thị Anh Đào 100.000 21/12/2022 13:45
Nguyễn Thị Thu Hoài 22.220 21/12/2022 09:37
Trịnh Nguyễn Diễm Hương 20.000 21/12/2022 00:18
Tổng hợp đơn sai cú pháp (13-19/12) 1.155.000 20/12/2022 23:09
Nguyễn thị thu 20.000 20/12/2022 18:46
Dang Nguyen Hoang Nam 50.000 20/12/2022 08:51
Nguyễn Thanh Hằng 30.000 20/12/2022 02:26
Hà Thị Phương Thảo 20.000 19/12/2022 22:24
Trần Thị Hà 20.000 19/12/2022 14:27
Trần Thị Bích Đào 50.000 19/12/2022 11:10
Hà Thị Phương Thảo 20.000 18/12/2022 22:14
Nguyễn thị thu 20.000 18/12/2022 21:12
Truong thi hong Diem 100.000 18/12/2022 15:52
Nguyễn Thiện Minh 20.000 18/12/2022 14:54
Hà Thị Phương Thảo 20.000 17/12/2022 22:57
Nguyễn Thị Thu Hoài 22.220 17/12/2022 22:43
Nguyen Thị Mai Trang 20.000 17/12/2022 22:42
Hà Thị Phương Thảo 20.000 16/12/2022 22:38
Nguyễn thị thu 20.000 16/12/2022 17:50
Nguyễn Trần Phát 1.000.000 16/12/2022 16:19
Hà Thị Phương Thảo 20.000 15/12/2022 22:39
Trần Thị Hà 20.000 15/12/2022 15:42
Bùi Huệ 50.000 15/12/2022 08:53
Hà Thị Phương Thảo 20.000 14/12/2022 22:43
Nguyen Thị Mai Trang 20.000 14/12/2022 21:31
Nguyễn thị thu 20.000 14/12/2022 20:36
Hà Thị phương Thảo 20.000 13/12/2022 21:48
Tổng hợp đơn sai cú pháp (30/11-12/12) 858.888 13/12/2022 21:28
Nguyễn thùy Dương 5.017.000 13/12/2022 15:25
Nguyễn Thị Thu Hoài 22.220 13/12/2022 15:23
Hà Thị phương Thảo 20.000 12/12/2022 22:26
Nguyễn thị thu 20.000 12/12/2022 22:02
Hà Thị phương Thảo 20.000 11/12/2022 22:19
Bùi Huệ 50.000 11/12/2022 09:45
Nguyễn thị thu 20.000 10/12/2022 23:10
Hà Thị phương Thảo 20.000 10/12/2022 22:42
Lại Diệu Linh 20.000 10/12/2022 20:42
Yến Nhi 35.000 10/12/2022 18:59
Hà Thị phương Thảo 20.000 09/12/2022 22:42
Nguyen Thị Mai Trang 20.000 09/12/2022 22:39
Trần Thị Hà 20.000 09/12/2022 09:52
Hà Thị phương Thảo 20.000 08/12/2022 23:03
DANG THANH HIEN 3.000.000 08/12/2022 20:32
Nguyễn thị thu 20.000 08/12/2022 19:53
Lê Ngọc Yến 100.000 08/12/2022 08:16
Hà thị phương Thảo 20.000 07/12/2022 22:07
Trần Thị Hà 20.000 07/12/2022 10:23
Bùi Huệ 50.000 07/12/2022 06:25
Nguyễn thị thu 20.000 06/12/2022 22:28
Hà thị phương Thảo 20.000 06/12/2022 21:46
Đỗ Hương Thu 20.000 06/12/2022 21:32
Nguyễn Thị Thu Hoài 22.220 06/12/2022 09:25
Nguyễn Thị Thu Hoài 22.220 05/12/2022 22:55
Le Giang 50.000 05/12/2022 11:17
Trần Thị Hà 20.000 05/12/2022 08:32
Đỗ Hương Thu 40.000 04/12/2022 21:42
Nguyễn thị thu 20.000 04/12/2022 20:11
Hà Thị Phương Thảo 20.000 03/12/2022 22:36
Đỗ Ngọc Trâm Anh 100.000 03/12/2022 21:52
Hà Thị Phương Thảo 20.000 02/12/2022 21:22
Nguyễn thị thu 20.000 02/12/2022 20:40
oanh https://www.facebook.com/vong.tham.90 200.000 02/12/2022 17:40
Trần Thị Hà 20.000 02/12/2022 08:57
Công ty CP Sứ Mệnh Kim Cương DMI 10.000.000 02/12/2022 08:56
Quỹ Nam Hoà Huỳnh Cân 500.000 02/12/2022 07:55
thuhanh290189@yahoo.com.vn 1.000.000 22/11/2022 14:19
Lê My 200.000 01/12/2022 21:52
Ngô Thị Ngọc Huyền 250.000 01/12/2022 21:09
Nguyễn thị thu 20.000 01/12/2022 00:13
Hà Thị Phương Thảo 20.000 30/11/2022 22:31
Yến Nhi 35.000 30/11/2022 21:05
Đỗ Hương Thu 100.000 30/11/2022 20:01
Bùi Thị Quý 20.000 30/11/2022 19:19
Trần Thị Hà 20.000 30/11/2022 10:56
Phạm Tâm 100.000 29/11/2022 18:16
Phùng Hải Yến 20.000 29/11/2022 17:42
Nguyen Thị Mai Trang 20.000 29/11/2022 15:16
Nguyen Ba Linh 20.000 29/11/2022 09:08
Bùi Huệ 50.000 29/11/2022 04:34
Nguyễn Thị Thu Hoài 22.220 28/11/2022 22:00
Bùi thị yến Lan 50.000 28/11/2022 11:55
Trần Thị Hà 20.000 28/11/2022 08:41
Phạm Thị Anh Đào 200.000 26/11/2022 08:56
Lê Thị Hiền 50.000 25/11/2022 21:11
Trần Thị Hà 20.000 25/11/2022 09:38
Lê Ngọc Yến 50.000 25/11/2022 08:09
Phạm Ngọc Tú 100.000 24/11/2022 09:56
Nguyễn thùy Dương 200.000 24/11/2022 09:39
Bùi Huệ 40.000 24/11/2022 07:29
Đỗ Hương Thu 20.000 23/11/2022 19:43
Nguyen Thị Mai Trang 20.000 23/11/2022 14:52
Nguyễn Thị Thu Hoài 22.220 23/11/2022 14:48
Trần Thị Hà 20.000 23/11/2022 09:22
Phùng Hải Yến 20.000 22/11/2022 16:44
Nguyễn Thị Thu Hoài 22.220 22/11/2022 14:14
Đỗ Hương Thu 20.000 21/11/2022 22:44
Trần Thị Hà 20.000 21/11/2022 14:00
Nguyen Thị Mai Trang 20.000 21/11/2022 11:39
Bùi Huệ 20.000 20/11/2022 22:22
Đỗ Hương Thu 20.000 19/11/2022 20:33
Nguyen Thị Mai Trang 20.000 19/11/2022 09:01
Bùi Huệ 20.000 18/11/2022 16:02
Dương Thị Thúy Hằng 50.000 18/11/2022 15:48
Trần Thị Hà 20.000 18/11/2022 09:00
Đỗ Hương Thu 20.000 17/11/2022 20:06
Nguyen Thị Mai Trang 20.000 17/11/2022 14:48
Hà Thị Phương Thảo 20.000 16/11/2022 22:13
Nguyễn Thị Thu Hoài 22.220 16/11/2022 21:58
Trâm Xila 20.000 16/11/2022 18:40
Trần Thị Hà 20.000 16/11/2022 09:59
Phùng Hải Yến 20.000 15/11/2022 23:56
Hà Thị Phương Thảo 20.000 15/11/2022 23:02
Bùi Huệ 20.000 15/11/2022 22:35
Nguyen Ngoc Han 20.000 15/11/2022 19:08
Trâm Xila 20.000 15/11/2022 11:12
Lê Vân 59.000 15/11/2022 10:12
Nguyễn Khánh 20.000 15/11/2022 09:44
Vương Hưng 200.000 14/11/2022 22:25
Hà Thị Phương Thảo 20.000 14/11/2022 22:14
Nguyen Thị Mai Trang 20.000 14/11/2022 14:21
Trần Thị Hà 20.000 14/11/2022 11:12
Nguyễn Giao Thanh Tâm 20.000 14/11/2022 09:22
Mạnh thường quân ẩn danh 20.000 13/11/2022 22:40
Ngô Thiên Tường 20.000 13/11/2022 07:31
Hà Thị Phương Thảo 20.000 12/11/2022 22:14
Trần Thiên Hồng Nga 20.000 12/11/2022 10:23
Bùi Huệ 20.000 11/11/2022 22:27
Nguyễn Thị Yến 100.000 11/11/2022 22:15
Hà Thị Phương Thảo 20.000 11/11/2022 22:04
Lưu Thị Trang 20.000 11/11/2022 21:04
nguyễn trung kiên 20.000 11/11/2022 14:06
Trần Thiên Hồng Nga 20.000 11/11/2022 12:43
Phạm Thị Anh Đào 200.000 11/11/2022 09:27
Võ Nhật Anh 100.000 10/11/2022 17:16
Nguyễn Bá Hùng 100.000 10/11/2022 08:18
Nguyễn Thị Thu Hoài 5.555 09/11/2022 16:55
Trần Đình Khiêm 50.000 09/11/2022 06:56
Nguyễn Thị Thuỳ Dương Dương 100.000 08/11/2022 20:52
Ngô Thiên Tường 10.000 08/11/2022 20:08
Đặng Thị Bích Ngọc 100.000 08/11/2022 11:58
Đỗ Hòa 20.000 08/11/2022 11:31
Bùi Thị Quý 10.000 08/11/2022 11:30
Trâm Xila 8.000 08/11/2022 11:23
Nguyễn thùy Dương 1.000.000 08/11/2022 10:34