Mô tả

Cùng giúp bà con tại Tri Tôn An Giang hoàn thành cây cầu nối liền đôi bờ.

Cùng chung tay hoàn thành cây cầu tại Tri Tôn, An Giang

150.000.000 Đã được đóng góp
148 Lượt ủng hộ
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được:
100.00%
Mục Tiêu: 150.000.000
Chiến dịch đã kết thúc thành công.
Creator
1 Chiến dịch | 0 Đã yêu thích chiến dịch

Thông tin chi tiết dự án

Có được cây cầu Mương Cau để thuận lợi cho việc giao thông, đi học của trẻ em và đặc biệt là vận chuyển hàng nông sản giúp người dân bán được giá cao hơn là ước mơ của người dân xã Tân Tuyến.
Thấu hiểu được mong muốn của người dân, Chính quyền Xã Tân Tuyến đã kêu gọi người dân và các mạnh thường quân cùng chính quyền xây dựng cây cầu này, nhưng đến nay do tình hình dịch muỗi hành nên lúa bị thất thoát, nông dân mùa thu hoạch này không có khả năng đóng góp để xây dựng cầu, hiện tại xã còn khó khăn, nên Xã mới huy động được 200/381 triệu để xây dựng cầu.
Vì vậy, với mong muốn gieo hạt hoàn thành, Trí phát tâm muốn đồng hành cùng Nhóm Tự do Tài chính và Quỹ HTX để kêu gọi đóng góp xây dựng Cầu Mương Cau – xã Tân Tuyến với số tiền dự kiến là 150 triệu (tổng dự toán kinh phí 381 triệu, hiện tại đã được quỹ Hi Vọng hỗ trợ 100 triệu, ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn hỗ trợ khoảng 100 triệu, hiện nay cầu đang trong quá trình xây dựng) còn lại để hoàn thiện cầu!
  • 29-04-2022

    Cây cầu đã được khởi công

    Cây cầu đã được tiến hành khởi công xây dựng
  • 03-06-2022

    Khánh thành, thông xe

     
Tên Số Tiền Ủng Hộ Thời gian
Công Ty Cổ Phần Sứ Mệnh Kim Cương 8.343.010 20/05/2022 14:30
. Doan 50.000 20/05/2022 14:28
Quan Thi Thuy 100.888 20/05/2022 13:39
Le Thi Hoai Thuong 122.000 20/05/2022 13:39
Mạnh thường quân ẩn danh 200.000 20/05/2022 13:38
Nga Phương 300.000 20/05/2022 13:38
TEAM Khánh Linh 10.000.000 20/05/2022 13:38
TEAM Nga Ngo 5.000.000 20/05/2022 13:37
Nguyen Thi Binh Nguy 200.000 20/05/2022 13:37
Nguyen Thi Bich uyen 50.000 20/05/2022 13:36
. Thanh 50.000 20/05/2022 13:36
Thanh Binh 50.000 20/05/2022 13:36
Phan Thuong 50.000 20/05/2022 13:35
Ho Thi Lan Anh 50.000 20/05/2022 13:35
Le Nu Huyen My 50.000 20/05/2022 13:34
Nguyen Thi Thu Hương 100.000 20/05/2022 13:32
Quynh Ngoc 100.000 20/05/2022 13:32
Hong Duyen 600.000 20/05/2022 13:31
. Loan 600.000 20/05/2022 13:31
DCI T5 9.000.000 20/05/2022 13:30
Thanh Xuan 200.000 20/05/2022 13:30
Nguyen Thi Thu Huong 600.000 20/05/2022 13:29
Anh Thu 30.000 20/05/2022 12:01
Mạnh thường quân ẩn danh 1.150.000 20/05/2022 12:00
Hong Khiem 700.000 20/05/2022 12:00
Thao Nguyen 600.000 20/05/2022 11:59
Chau Bao Khanh 50.000 20/05/2022 11:59
. Duong 100.000 20/05/2022 11:58
Tran Hoang Thuyen 108.000 20/05/2022 11:58
Nguyen Thi Luyen 200.000 20/05/2022 11:58
TEAM Thinh Vuong 18.300.000 20/05/2022 11:57
Tc Trang 100.000 20/05/2022 11:57
Cao Thu hang 100.000 20/05/2022 11:08
Thai Phuong Anh 100.000 20/05/2022 11:05
TEAM Mai Am 20.000.000 20/05/2022 11:03
Minh Phú 100.888 20/05/2022 11:03
TEAM NHT Thứ 5 10.000.000 20/05/2022 11:02
TEAM Leader Tina 2.220.000 20/05/2022 11:02
Phung Quoc Hung 1.000.000 20/05/2022 11:02
TEAM An nhien 20.000.000 20/05/2022 11:01
. Duong 100.000 20/05/2022 11:01
Minh Trang 100.000 20/05/2022 11:00
Tran Thi Ngoc Han 100.000 20/05/2022 11:00
Dao Thi Cam Nhung 100.000 20/05/2022 10:59
. huyen 100.000 20/05/2022 10:59
. Dieu 300.000 20/05/2022 10:58
Tra Xanh 100.000 20/05/2022 10:58
Giang Thi Le Thuy 100.000 20/05/2022 10:57
Tran Anh Xuan 200.000 20/05/2022 10:57
Nguyen Bich Thao 200.000 20/05/2022 10:56
Tuân Dieu 100.000 20/05/2022 10:56
TIT Trang 500.000 20/05/2022 10:55
Nguyen Van Khiem 50.000 20/05/2022 10:55
Xvirgin Thuy 100.000 20/05/2022 10:55
. Thuy 50.000 20/05/2022 10:54
. Thuy 100.000 20/05/2022 10:54
Mạnh thường quân ẩn danh 48.992 20/05/2022 10:53
huynh thi Van 50.000 20/05/2022 10:53
Le Van Duong 200.000 20/05/2022 10:52
Kieu Thi Quy 50.000 19/05/2022 22:07
Ngoc Han 100.000 19/05/2022 22:07
. Bich 200.000 19/05/2022 22:06
Do Thanh Phuong 200.000 19/05/2022 22:06
Nguyen Thi Khanh Ha 300.000 19/05/2022 22:05
Mạnh thường quân ẩn danh 200.000 19/05/2022 22:05
Dao thi lan Huong 300.000 19/05/2022 22:04
Pham Yen 50.000 19/05/2022 22:04
. hoa 100.000 19/05/2022 22:03
Thanh Binh 500.000 19/05/2022 22:03
Nguyen Thi Khanh Huong 200.000 19/05/2022 22:03
Nguyen Thuy An 100.000 19/05/2022 22:02
. Hoa 108.000 19/05/2022 22:01
. Do 200.000 19/05/2022 22:01
. hien 100.000 19/05/2022 22:01
Vo Thi Minh Tuyet 200.000 19/05/2022 22:00
Thanh Thuy 100.000 19/05/2022 21:59
N1 Viet 200.000 19/05/2022 21:59
Dang Thi Thuy Ha 200.000 19/05/2022 21:58
Ngo Trang 500.000 19/05/2022 21:58
. hang 50.000 19/05/2022 21:58
. Linh 50.000 19/05/2022 21:57
Chan Thi Ha 100.000 19/05/2022 21:57
Thanh Huyen 200.000 19/05/2022 21:56
Bui Tina 1.000.000 19/05/2022 21:56
nguyen anh 300.000 19/05/2022 21:55
. Khiem 5.000.000 19/05/2022 21:54
Le Thi Thanh Huong 500.000 19/05/2022 21:54
Vu Thi Hai Yen 109.000 19/05/2022 21:53
. Van 100.000 19/05/2022 18:27
Bui Thu Giang 200.000 19/05/2022 18:27
Nguyen Hoang Yen 100.000 19/05/2022 18:26
Chu Thanh Xuan 1.000.000 19/05/2022 18:26
Bui Thi Phuong 22.222 19/05/2022 18:25
Ngo The Tinh 500.000 19/05/2022 18:24
Le Thien 100.000 19/05/2022 18:24
Nguyen Thi Thuc Uyen 2.000.000 19/05/2022 18:24
Truong Thi Ngoc Cam 200.000 19/05/2022 18:23
TC xay cau Pham Thi Hai Au 380.000 19/05/2022 18:23
Phu Ham Nghi 200.000 19/05/2022 18:22
Vu Thi Thuc Uyen 2.000.000 19/05/2022 18:22
. hien 100.000 19/05/2022 18:22
Vu Canh Toan 100.000 19/05/2022 18:21
Le Thi Hanh 400.000 19/05/2022 18:21
Tran Dieu Thuy 300.000 19/05/2022 18:20
DH Tram 200.000 19/05/2022 18:20
Phan Ngoc Diep 300.000 19/05/2022 18:19
Do Thi Lanh 100.000 19/05/2022 18:19
Vinh Kiem 50.000 19/05/2022 18:19
Nguyen Van Du 200.000 19/05/2022 18:18
Pham Thanh Yen 2.000.000 19/05/2022 18:18
Quynh Ngoc 100.000 19/05/2022 18:18
Huynh Quang Toan 100.000 19/05/2022 18:17
Le Hai Yen 500.000 19/05/2022 18:17
. Thao 200.000 19/05/2022 18:17
Hoang Nhan 500.000 19/05/2022 18:17
Nguyen Thi Minh Thuy 300.000 19/05/2022 18:16
Bui Thi Thu Hien 120.000 19/05/2022 18:12
Hong Ohuong 100.000 19/05/2022 18:12
Xa Thi Thanh Chien 500.000 19/05/2022 18:10
Nguyen Thi Sinh 300.000 19/05/2022 18:06
Thuy Loan 500.000 19/05/2022 18:06
Huynh Tan Thue 118.000 19/05/2022 18:06
Luu Huu Hung 310.000 19/05/2022 18:05
Mạnh thường quân ẩn danh 100.000 19/05/2022 18:05
Pham Thi Minh Nguyet 500.000 19/05/2022 18:04
Vu Thi Phuong 500.000 19/05/2022 18:04
Hui Truong 1.000.000 19/05/2022 18:04
Vien Thieu Cung 100.000 19/05/2022 18:03
Dinh Duc 500.000 19/05/2022 18:03
Vu Thi Bich Tram 200.000 19/05/2022 18:02
Truc Giang 100.000 19/05/2022 18:02
Pham Thi Lan Anh 500.000 19/05/2022 18:02
Hai Linh 200.000 19/05/2022 18:01
Nguyen Thi Huu Hanh 100.000 19/05/2022 18:01
Song Thu 1.000.000 19/05/2022 18:01
Nguyen Tham Hoang 200.000 19/05/2022 18:00
Pham Thi Duan 500.000 19/05/2022 18:00
Tram Tram 500.000 19/05/2022 17:59
Nguyen Thi Thanh Ha 500.000 19/05/2022 17:59
Lưu Thi Tương Vy 200.000 19/05/2022 17:58
Ngoc Ha 101.000 19/05/2022 17:58
Nguyen Thanh Thai 1.000.000 19/05/2022 17:58
Le Hoang 500.000 19/05/2022 17:57
Jasmine Tien 200.000 19/05/2022 17:57
Le Thi Huyen Trang 108.000 19/05/2022 17:56
Nguyen DO Ngoc 200.000 19/05/2022 17:55
TIT Trang 500.000 19/05/2022 17:54
Le Ngoc Hang 2.000.000 19/05/2022 17:53